TEL.: 603 518 121
4

Způsoby jak se stát součástí.

 • Ústní rezervace

  Po dobu pěti pracovních dnů. Podmínkou je uvedení jména klienta a jeho kontaktních údajů. Ze strany klienta je nezávazná.

 • Písemná rezervace

  Je závazná a vzniká uzavřením Rezervační smlouvy. Rezervační poplatek činí 100 000,- Kč a je součástí kupní ceny domu. Klient uhradí rezervační poplatek do pěti pracovních dnů od uzavření Rezervační smlouvy.

 • Smlouva o budoucí kupní smlouvě

  Specifikuje předmět budoucího převodu a jeho cenu, splátka ve výši 20% z celkové kupní ceny do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, která půjde do advokátní úschovny.

 • Kupní smlouva

  Přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu a uzavírá se mezi klientem a prodávajĺcím po kolaudaci a přidělení čísla popisného. Před podpisem Kupní smlouvy klient uhradí doplatek kupní ceny, po započtení výše zmíněné splátky a rezervačního poplatku, do advokátní úschovy. Tato částka bude prodávajícímu vyplacena až po povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch klienta.

Máte dotaz? Zavolejte!

+420 603 518 121